Gutenberg is coming: Vad innebär det för dig som användare?

Gutenberg är namnet på den nya redigeraren i WordPress. Det är en smärre revolution för hur du skapar nytt och redigerar befintligt innehåll i WordPress. Du som har en WP-sajt idag kommer förr eller senare att bli varse om att Gutenberg innebär vissa utmaningar jämfört med hur du är van vid att arbeta med WordPress och ditt innehåll.

Gutenberg är hösten 2018 ett plugin med stora förändringar i funktion mellan versionerna som släpps. När WordPress släpps i version 5.0 kommer Gutenberg vara den förvalda redigeraren. Du kommer dock att kunna fortsätta skapa och redigera innehåll i den klassiska redigeraren (Classic Editor), som nu finns som ett plugin och som på sikt kommer att bli ett block.

Fortsätt läsa ”Gutenberg is coming: Vad innebär det för dig som användare?”

Välkommen till Gutenberg-redigeraren

Se vad du kan göra med Gutenberg

Målet för den nya redigeraren är att göra det enkelt och skojigt att lägga till rikt innehåll i WordPress. Hela inlägget består av innehållsbitar– ungefär som LEGO-bitar – som du kan flytta runt och interagera med. Om du flyttar din pekare märker du hur olika block markeras med ramar och pilar. Klicka på pilarna för att snabbt flytta blocken utan någon risk att förlora någonting medan du håller på att kopiera och klistra in.

Det du läser nu är ett textblock, det mest grundläggande blocket av alla. Textblocket har sina egna inställningar som gör att det fritt kan flyttas runt inom inlägget…

… och även detta, som är högerjusterat.

Fortsätt läsa ”Välkommen till Gutenberg-redigeraren”

Varför du bör välja WordPress

WordPress har de senaste dryga 10 åren utvecklats till ett av webbens mest populära mjukvaror för webbpublicering. Knappt en tredjedel av världens webbplatser drivs med WordPress och även sådan statistik säger väldigt lite om nyttan med WordPress för en enmansföretagare eller småföretagare är det ändå talande för att välja WP.

Tjusningen med WordPress är att det i grunden är ett bloggverktyg. Hela setup’en med inlägg, sidor och kommentarer är som gjort för en blogg. Det är inget att sticka under stolen med, även om en del gärna använder det som motargument i diskussioner kring WP:s nytta och icke-nytta jämfört med andra system.
Fortsätt läsa ”Varför du bör välja WordPress”

Välj om möjligt ett SSL-certifikat till din webbplats

Ett SSL-certifikat till din WordPress-webbplats är inte ett måste. Å andra sidan förespråkar Google SSL framför icke-SSL och vad Google säger tenderar att påverka hur väl en webbplats rankar i sökmotorerna.

Om du sätter upp en helt ny WordPress-webbplats bör du således göra det på en domän som har SSL aktiverat. Med SSL aktiverat styrs dina besökare om till HTTPS snarare än HHTP och kan åtnjuta en krypterad förbindelse med din WP-sajt.
Fortsätt läsa ”Välj om möjligt ett SSL-certifikat till din webbplats”

Börja med att installera WordPress

WordPress finns i två versioner: Gratis-WordPress på WordPress.com där du skapar en gratis blogg + Gratis-WordPress på WordPress.org där du laddar ner alla filer till din PC eller Mac. Det är den senare du ska ha nedladdad för att börja installera WordPress.

Du kan även installera WordPress hos de webbhotell som erbjuder en så kallad One-Click-Installer. Trots namnet är det inte ett enda klick. Det är flera klick, inmatning av användarnamn, epostadress och lösenord. Du klickar på ”installera” i ditt webbhotells kontrollpanel och WordPress installeras automatiskt.

  • Fördelen med en ”One-Click-Installer” är att du kommer igång snabbt.
  • Nackdelen är att du inte har 100% kontroll över konfigurationen.
Fortsätt läsa ”Börja med att installera WordPress”