Börja med att installera WordPress

Hur du kan installera WordPress

WordPress finns i två versioner: Gratis-WordPress på WordPress.com där du skapar en gratis blogg + Gratis-WordPress på WordPress.org där du laddar ner alla filer till din PC eller Mac. Det är den senare du ska ha nedladdad för att börja installera WordPress.

Du kan även installera WordPress hos de webbhotell som erbjuder en så kallad One-Click-Installer. Trots namnet är det inte ett enda klick. Det är flera klick, inmatning av användarnamn, epostadress och lösenord. Du klickar på ”installera” i ditt webbhotells kontrollpanel och WordPress installeras automatiskt.

  • Fördelen med en ”One-Click-Installer” är att du kommer igång snabbt.
  • Nackdelen är att du inte har 100% kontroll över konfigurationen.

Installera WP själv

Logga in till kontrollpanelen hos ditt webbhotell, skapa en databas, skapa en databasanvändare, skapa ett databaslösenord och konfigurera wp-config.php innan du laddar upp alla filer till ditt webbhotell. Ett besök på din domän resulterar i en uppmaning att installera WordPress. Denna procedur är att betrakta som avancerad för en nybörjare.

Fördelen med att göra allt själv är att du får full kontroll över hela konfigurationen. Du vill kanske ha ett namn på din databas som inte innehåller ditt domännamn, för att minska risken för obehörigt intrång. Du vill kanske ha ett annorlunda databaslösenord eller göra individuella inställningar i wp-config.php före installationen.

Här är en behändig guide på engelska om hur du kommer igång med WordPress:

En kommentar till “Börja med att installera WordPress”

Kommentarer kan inte lämnas på detta inlägg.