Gutenberg is coming: Vad innebär det för dig som användare?

WordPress Gutenberg Blocks

Gutenberg är namnet på den nya redigeraren i WordPress. Det är en smärre revolution för hur du skapar nytt och redigerar befintligt innehåll i WordPress. Du som har en WP-sajt idag kommer förr eller senare att bli varse om att Gutenberg innebär vissa utmaningar jämfört med hur du är van vid att arbeta med WordPress och ditt innehåll.

Gutenberg är hösten 2018 ett plugin med stora förändringar i funktion mellan versionerna som släpps. När WordPress släpps i version 5.0 kommer Gutenberg vara den förvalda redigeraren. Du kommer dock att kunna fortsätta skapa och redigera innehåll i den klassiska redigeraren (Classic Editor), som nu finns som ett plugin och som på sikt kommer att bli ett block.

Den stora förändringen med Gutenberg jämfört med Classic Editor är att du arbetar med block, att du kan använda plugins för att lägga till block och att gränssnittet är mer dra-och-släpp än tidigare. Att skriva ett blogginlägg blir mycket mer modernt, avspänt och inger en ökad känsla av kontroll.

Så länge du inte idag använder en layout-byggare vill säga. Ett exempel på layout-byggare är Avia som det på ThemeForest mycket populära temat Enfold nyttjar för att du i ett användarvänligt gränssnitt ska kunna bygga layout, fylla på med platshållare och moduler för text, bild och video.

Att använda Enfold är enkelt jämfört med att koda all layout själv, med PHP och HTML samt CSS och script. Nackdelen med Enfold är att vad som kommer ut på andra sidan, är shortcodes. Massor av shortcodes.

Shortcodes för att läsa in funktioner är inte ovanligt i WordPress. Eller jo, i WordPress är det ovanligt men inte när du jobbar ”externt” i ett plugin. Ta ett bildgalleri till exempel där du skapar ditt galleri i ett gränssnitt som inte är redigeraren. När du är klar med ditt galleri ges du en shortcode t.ex. ”gallery” som du klistrar in i ett inlägg eller på en sida, för att visa bilderna.

Tanken med Gutenberg är att denna externa hantering av data för inlägg och sidor inte ska ske externt (med det menas ett annat gränssnitt, där du fortfarande befinner dig inloggad i WP-admin). Målet är att ersätta den externa hanteringen av data och baka in den i redigeraren som ett block. Det kommer dock fortfarande att finnas möjlighet för utgivare av plugin att ge dig ett snyggt gränssnitt, du kan gå till YouTube-klippet för NextGEN Gallery för en demo av hur det tillägget kommer att fungera tillsammans med Gutenberg-redigeraren: 

NextGEN Gallery Gutenberg

Gutenbergs inverkan på dig som användare eller administratör

Om du är webbansvarig för en WordPress-webbplats gör du rätt i att omedelbart avsätta tid för att lära dig mer om Gutenberg.

Eller så struntar du att förespråka en uppgradering till 5.0 eller så förespråkar du fortsatt användning av Classic Editor. Det senare är dock bara rekommenderat om övergången till Gutenberg är förenat med stora kostnader eller risker för haveri.

Räkna med att Gutenberg, plugin och teman kommer att uppdateras frekvent från det att WP 5.0 släpps.

Har du ett stort beroende av metaboxar och/eller widgets på din webbplats? Gå igenom dina aktiva plugin och leta efter ersättare redan nu som marknadsför att de utvecklar Gutenberg-block.

Du har kanske till och med ett eller flera plugin som inte har officiellt stöd för senaste WP-versionen men som fungerar ändå.

Om utvecklaren inte bemödat sig med att göra sitt plugin kompatibelt med senaste WP, hur stor är sannolikheten att de kodar om sitt plugin till ett Gutenberg-block?

  • Införandet av Gutenberg kan leda till en ny runda beslutsfattande.
  • Införandet av Gutenberg kan lyfta frågan om WP är rätt val.
  • Införandet av Gutenberg kan resultera i förnyat behov av utbildning då manualer anpassade till den klassiska redigeraren och dess omkringliggande gränssnitt inte längre är rätt och riktigt.
  • Införandet av Gutenberg kommer sannolikt att präglas av förvirring hos många användare och administratörer.